Metoder

Coaching
Coaching är en metod och ett förhållningssätt som ser den som blir
coachad (klienten) som vuxen, frisk, hel och resursstark. Coachen ser
sin klient som ansvarstagande och kapabel att hitta sina egna svar och
sanningar. I ett strukturerat, målfokuserat, framåtsträvande,
medvetandeskapande och utforskande samtal skapar klienten och
coachen ett samarbete som hjälper och utvecklar klienten samt
stimulerar till dennes växande och förflyttning. Behållningen av coaching
är en blandning av bekräftande, insikter, stärkande, lärande och resultat.

Mastercoaching (MCC)
På denna nivå av coaching är närvaron stark och som coach är man
mycket uppmärksam på vad klienten säger och visar med sitt
kroppsspråk. Man hjälper klienten att bli medveten om sig själv genom
att spegla tillbaka allt man uppfattar och fångar. Man samskapar
tillsammans med klienten så att denne kan bli mer medveten om sig
själv, sina styrkor, rädslor, begränsande sanningar, behov och sin kraft
och potential. Då kan klienten utvecklas och nå sina mål och drömmar.

Transformerande coaching
Detta är en sorts coaching som inriktar sig på varaktig förändring. Här
coachar man på djupet för att hitta det som hindrar klienten från att vara
eller göra det hon eller han vill. Man utforskar värderingar, syften, inre
önskningar och behov. Man jobbar med att läsa av och använda energin
i det som önskas och strävas efter, man tankar hem det som finns i
framtiden. Här jobbar man med olika medvetandenivåer och olika
intelligenser såsom sinnets, kroppens och hjärtats för att skapa
bestående medvetenhet.

Coachande Handledning
Coachande Handledning är en metod som används av de som stöttar
och utvecklar de som i sin tur hjälper och leder andra. Metoden
undersöker relationen till tredje person, systemet, kontexten, tekniker,
kommunikation, arbetssätt samt psykologiska processer som finns
mellan människor. När dessa perspektiv utforskas skapas medvetenhet
om vad som skaver, väcker känslor och därmed tar energi. Effekten blir
bättre samarbete, mer energi, tydligare kommunikation och rätt sorts
ansvarstagande.

Psykosyntes
Terapimetoden och psykologiformen Psykosyntes grundades av Roberto
Assagioli på 1920-talet. Assagioli var lärjunge till Freud. Det är en
psykologiform som har en positiv människosyn och som har ett
helhetstänk med kropp, själ, känslor och tankar som olika lika viktiga beståndsdelar. Den jobbar med klientens inre barn, delpersonligheter, olika medvetandenivåer, ett högre jag och individens egen vilja. I kombination med coaching får klienten ett helhetsbemötande som gynnar utvecklingen.

Stäng meny