Annlighet utvecklar dig som person och professionell

Välkommen!

Annlighet utvecklar dig som person och professionell

Individuellt

Klätt

Jag möter dig individuellt i utvecklande samtal.  Med coaching och
psykosyntes som bas möter jag dig där du befinner dig och tillsammans utforskar, upptäcker och utvecklar vi dig.
I min verktygslåda har jag metoder, tekniker och verktyg för att stötta, utmana och skapa medvetenhet för dig så att du lär känna dig själv och blir stärkt i vem du är, vad du vill och vad du ska göra.

När du kommer som professionell fokuserar vi på din roll och vem du är i yrket, din utveckling, dina professionella relationer, balansen mellan jobb- och privatliv och allt annat arbetsrelaterat som dyker upp.

När du kommer som ledare tittar vi på vilken sorts ledare du är och hur du kan utvecklas. Här använder jag coaching, coachande handledning samt min HR-bakgrund. Coachingen tydliggör din stil och kraft samt frigör din potential. Handledningen stöttar dig i dina relationer med medarbetare, chefer och organisationen. HR-erfarenheten bidrar med sitt människofokuserade organisationsperspektiv.

När du kommer som privatperson utgår vi från var du är, vad du behöver och vart du vill komma med dig själv och livet. Här är allt välkommet: självkänsla, relationer, balans i livet, föräldraskap, livsförändringar samt existentiella frågor t ex meningen med livet och ditt livssyfte.

Grupp

Händer

Jag arbetar med grupper främst i utbildningar och coachande
handledningar men även i form av workshops och gruppcoaching.
I grupper balanserar jag dynamiken mellan de olika deltagarna och
använder deras frågor, input, kunskap, lärande och delande på ett sätt som gör att gruppen och individen växer.

 • Som ledare är jag närvarande, tydlig, bekräftande, följsam, ser alla och
 • är uppmuntrande och utmanande. Jag har alltid ett coachande
 • förhållningssätt och ett andragogiskt (ser deltagaren som vuxen) synsätt.
 • Jag tycker det är viktigt att skapa trygghet för individen i gruppen. Detta
 • gör jag bl a med en tydlig struktur och spelregler som jag och gruppen
 • utformar tillsammans.
 • Jag strävar efter att möta alla grupper och deltagare där de befinner sig.
 • Jag lyssnar in och frågar efter nuläge och önskat läge. Jag varierar
 • arbetssätt och metoder efter varje grupp och försöker möta alla
 • inlärningsstilar och behov. 
 • Jag anpassar körschema efter vad som händer i och med gruppen.
 •  
 • Workshops kan t ex vara:
 • Coachande ledarskap
 • Gruppcoaching
 •  

Utbildning

Stege


Jag utbildar i coaching och coachande handledning, gruppcoaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt på CoachMastery och ute i organisationer.

CoachMastery har regelbundet ICF ackrediterade utbildningar som Diplomerad Coach och
Coachande Handledning. Jag är  kursledare på dessa.

Workshops

Jag håller workshops inom coaching och coachande handledning t ex på följande tema:

medvetna och omedvetna interventioner, kroppens visdom och spegling, energistisk

intelligens, syskonplacering, förändringsprocesser, hitta ditt sanna jag och livssyfte.

Existensiell coaching

Existens betyder liv och person. I existentiell coaching är allt som rör livet
och personen (dig) som är i coaching välkommet. I dessa samtal får de
stora och djupa frågorna plats. Här utforskar vi meningen med livet och
de själsliga och andliga aspekterna. Vi tittar på livskriser, sorg och
smärta såväl som längtan, kärlek, visioner, hopp och livssyfte.
Jag möter dig med värme, stark närvaro och intuition. Jag håller dig i din
sårbarhet såväl som i din kraft. Jag är med dig i ditt utforskande – guidar,
stöttar, utmanar och uppmuntrar.
I dessa samtal använder jag min långa erfarenhet av terapeutiska och
coachande samtal och min energistiska förmåga där jag känner in
energier och känslor som finns hos dig och i rummet. Jag delar det jag
fångar och vi utforskar vad det kan handla om för dig.
Med dessa samtal växer du i din sanning, tro och kraft. Du utvecklar din
självkänsla och din själkänsla och blir mer av dig själv.
Välkommen!

Stäng meny